Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khoá học

  • Hoạt động trước khóa học

 • 2

  Phần 2: Hiểu về sự tức giận

  • Hiểu về sự tức giận

  • Chu trình tức giận

  • Chống trả hay chạy trốn

  • Những lầm tưởng phổ biến về sự tức giận

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Việc nên và không nên làm khi tức giận

  • Việc nên và không nên làm khi tức giận

  • Những cách không hữu ích để đối phó với sự tức giận

  • Những cách hữu ích để đối phó với sự tức giận

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Kiểm soát cơn giận

  • Giành quyền kiểm soát cơn giận

  • Các dấu hiệu cảnh báo cơn giận

  • Sử dụng suy nghĩ để đối phó với cơn giận

  • Sử dụng các kỹ thuật thư giãn

  • Xả hơi

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Tách mọi người ra khỏi vấn đề

  • Tách mọi người ra khỏi vấn đề

  • Ngôn ngữ khách quan và chủ quan

  • Xác định vấn đề

  • Sử dụng thông điệp “TÔI”

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Làm việc với vấn đề

  • Làm việc với vấn đề

  • Sử dụng sự bất đồng mang tính xây dựng

  • Các lời khuyên hữu ích khi đàm phán

  • Xây dựng sự đồng thuận

  • Xác định giải pháp

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Giải quyết vấn đề

  • Giải quyết vấn đề

  • Lựa chọn giải pháp

  • Lập kế hoạch thực hiện giải pháp

  • Thực hiện giải pháp

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Kế hoạch cá nhân

  • Kế hoạch cá nhân

  • Xác định nút nóng của bạn

  • Nhật ký theo dõi cơn giận cá nhân

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Phương pháp tiếp cận 3A

  • Phương pháp tiếp cận 3A

  • Alter – Thay đổi

  • Avoid – Tránh xa

  • Accept – Chấp nhận

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Đối phó với những người đang tức giận

  • Đối phó với những người đang tức giận

  • Hiểu về đường cong năng lượng

  • Kỹ thuật giảm leo thang

  • Khi nào nên lùi lại và cần làm gì tiếp theo

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Kết hợp tất cả lại cùng với nhau

  • Kết hợp tất cả lại cùng với nhau

  • Tổng quan về quy trình

  • Biến nó thành hành động

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay

  • Kiểm tra cuối khóa