Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu của khoá học

 • 2

  Phần 2: Chuẩn bị cho thay đổi

  • Chuẩn bị cho thay đổi

  • Xác định chiến lược của bạn

  • Xây dựng nhóm

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Xác định WIFM

  • Xác định WIFM

  • Tôi được gì?

  • Xây dựng sự hỗ trợ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Hiểu sự thay đổi

  • Hiểu sự thay đổi

  • Những tác động dễ đến thay đổi

  • Phản ứng thông thường trước thay đổi

  • Các biện pháp trợ giúp quá trình thay đổi

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Lãnh đạo và quản lý thay đổi

  • Lãnh đạo và quản lý thay đổi

  • Chuẩn bị và lên kế hoạch

  • Trao quyền

  • Luôn sẵn sàng lắng nghe phản hồi

  • Đối mặt với chống đối

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Giành được sự hỗ trợ

  • Giành được sự hỗ trợ

  • Thu thập dữ liệu

  • Giải quyết các vấn đề và mối lo ngại

  • Đánh giá và Thích ứng

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Khiến cho tất cả đều đáng giá

  • Khiến cho tất cả đều đáng giá

  • Dẫn dắt các cuộc họp về hiện trạng

  • Chúc mừng thành công

  • Chia sẻ kết quả và lợi ích

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Sử dụng phương pháp phỏng vấn tích cực

  • Sử dụng phương pháp phỏng vấn tích cực

  • Bốn giai đoạn

  • Mục đích của phỏng vấn tích cực

  • Ví dụ và nghiên cứu tình huống

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Kéo mọi người về phía bạn

  • Kéo mọi người về phía bạn

  • Một chút cảm xúc

  • Nhiều sự thật

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Xây dựng sự kiên cường

  • Xây dựng sự kiên cường

  • Kiên cường là gì?

  • Tại sao nó quan trọng?

  • Năm bước đơn giản cho người Lãnh đạo và Cá nhân

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Xây dựng sự linh hoạt

  • Linh hoạt

  • Linh hoạt là gì?

  • Tại sao nó quan trọng?

  • Năm bước đơn giản cho người Lãnh đạo và Cá nhân

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Ngôn ngữ từ trí tuệ

 • 13

  Kiểm tra cuối khoá

  • Kiểm tra cuối khoa