Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu Khóa học

  • Hoạt động trước Khoá học

 • 2

  Phần 2: Hiểu về nghi thức xã giao

  • Hiểu về nghi thức xã giao

  • Xác định nghi thức xã giao

  • Tầm quan trọng của Nghi thức xã giao trong kinh doanh

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Xây dựng mối quan hệ để thành công

  • Xây dựng mối quan hệ để thành công

  • Tạo ra cách giới thiệu hiệu quả

  • Tạo ấn tượng tốt ngay trong lần gặp đầu tiên

  • Giảm thiểu căng thẳng

  • Sử dụng danh thiếp một cách hiệu quả

  • Nhớ tên

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Gặp gỡ và Chào hỏi

  • Gặp gỡ và Chào hỏi

  • Quy trình bắt tay ba bước

  • Bốn cấp độ của cuộc trò chuyện

  • Nghiên cứu Tình huống (I)

  • Nghiên cứu Tình huống (II)

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Phong cách ăn uống

  • Phong cách ăn uống

  • Cách bố trí sắp xếp một bàn tiệc

  • Cách sử dụng khăn ăn

  • Tạo ấn tượng tốt ngay trong lần gặp đầu tiên

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Dùng bữa tại nhà hàng

  • Dùng bữa tại nhà hàng

  • Gọi món trong nhà hàng

  • Về đồ uống có cồn

  • Thanh toán hoá đơn

  • Tiền thưởng thêm cho nhân viên phục vụ (tiền boa)

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Nghi thức sử dụng thư điện tử trong kinh doanh

  • Nghi thức sử dụng thư điện tử trong kinh doanh

  • Xác định người nhận thư của bạn

  • Ngữ pháp và từ viết tắt

  • 5 bí quyết hàng đầu

  • Nghiên cứu Tình huống

 • 8

  Phần 8: Nghi thức sử dụng điện thoại trong kinh doanh

  • Nghi thức sử dụng điện thoại trong kinh doanh

  • Tạo một lời chào phù hợp

  • Xử lý thư thoại

  • Những điều nên và không nên làm khi sử dụng điện thoại di động

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Thư viết tay

  • Thư viết tay

  • Thư cảm ơn

  • Thư có phong cách trang trọng

  • Thư có phong cách thân mật

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Trang phục giúp thành công

  • Trang phục giúp thành công

  • Ý nghĩa của màu sắc

  • Diễn giải các quy tắc trang phục phổ biến

  • Quyết định mặc gì

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Nghi thức xã giao quốc tế

  • Nghi thức xã giao Quốc tế

  • Quy tắc chung

  • Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Những lời khuyên hữu ích cho việc chuẩn bị

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay