Nội dung khóa học

 • 1

  Dịch vụ chuyển vùng Quốc tế

  • Tổng quan về dịch vụ

  • Kiểm tra nhanh

  • Vùng phủ sóng

  • Các kênh đăng ký/hủy dịch vụ

 • 2

  Các kênh tra cứu thông tin dịch vụ

  • Các kênh tra cứu thông tin dịch vụ

 • 3

  Các biện pháp quản lý cước cao

  • Các biện pháp quản lý cước cao