Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu của khoá học

 • 2

  Phần 2: Cách thực hiện đánh giá hàng năm

  • Cách thực hiện đánh giá hàng năm

  • Phát triển qui trình

  • Thiết lập sớm các tiêu chuẩn

  • Đồng ý với các tiêu chuẩn được thiết lập

  • Tổ chức một cuộc họp hiệu quả

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Các hạng mục để đánh giá hàng năm (I)

  • Các hạng mục để đánh giá hàng năm (I)

  • Sứ mệnh và Giá trị công ty

  • Dịch vụ khách hàng và kiểm soát chất lượng

  • Phán đoán/Giải quyết vấn đề

  • Sản xuất

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Các hạng mục để đánh giá hàng năm (II)

  • Các hạng mục để đánh giá hàng năm (II)

  • Phong cách làm việc

  • Quản lý nguồn lực

  • Kỹ năng giao tiếp

  • Làm việc nhóm

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Các sai lầm phổ biến mà người Quản lý thường mắc phải khi tiến hành Đánh giá nhân viên (I)

  • Các sai lầm phổ biến mà người Quản lý thường mắc phải khi tiến hành Đánh giá nhân viên (I)

  • Hiệu ứng tương phản

  • Hiệu ứng tương tự với tôi

  • Hiệu ứng Vầng hào quang (hoặc trăng lưỡi liềm)

  • Khuynh hướng trung tâm

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Các sai lầm phổ biến mà người Quản lý thường mắc phải khi tiến hành Đánh giá nhân viên (II)

  • Các sai lầm phổ biến mà người Quản lý thường mắc phải khi tiến hành Đánh giá nhân viên (II)

  • Sự hoà nhã/ Mong muốn làm hài lòng

  • Thành kiến ấn tượng đầu tiên

  • Định kiến người đánh giá

  • Hiệu ứng gần đây

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Lời khuyên hữu ích cho việc thưởng năng suất

  • Lời khuyên hữu ích cho việc thưởng năng suất

  • Không bất ngờ

  • Tập trung vào điều cơ bản

  • Thể hiện rõ sự chênh lệch

  • Một người vì mọi người và Mọi người vì một người

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Gắn việc trao thưởng cho nhân viên với lợi nhuận của công ty

  • Gắn việc trao thưởng cho nhân viên với lợi nhuận của công ty

  • Thiết lập mục tiêu doanh số hàng Quý

  • Thiết lập mục tiêu cho nhân viên

  • Tiến hành đánh giá hàng Quý

  • Trao tiền thưởng hàng Quý

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Cách truyền đạt kỳ vọng tới nhân viên hiệu quả

  • Cách truyền đạt kỳ vọng tới nhân viên hiệu quả

  • Thường xuyên trao đổi

  • Phản hồi tích cực về thực trạng công việc

  • Hãy trung thực

  • Dìu dắt phát triển nhân viên

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Những câu hỏi ý nghĩa để đánh giá sự hài lòng của Nhân viên (I)

  • Những câu hỏi ý nghĩa để đánh giá sự hài lòng của Nhân viên (I)

  • Đặt câu hỏi thường xuyên

  • Làm thế nào để hoạt động quản lý được minh bạch?

  • Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất làm việc ra sao?

  • Các yếu tố góp phần khiến công việc dễ dàng hơn?

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Những câu hỏi ý nghĩa để đánh giá sự hài lòng của Nhân viên (II)

  • Những câu hỏi ý nghĩa để đánh giá sự hài lòng của Nhân viên (II)

  • Điều gì tạo ra năng suất?

  • Sự công nhận?

  • Cơ hội Phát triển và Thăng tiến?

  • Tự tin vào khả năng lãnh đạo?

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Những câu nói hay

 • 13

  KIỂM TRA CUỐI KHÓA

  • Kiểm tra cuối khóa