Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Bắt Đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Webinar có thể đem lại lợi ích gì.?

  • Webinar có thể đem lại những lợi ích gì?

  • Marketing tới những khách hàng tiềm năng

  • Đào tạo hay Giảng dạy

  • Trình diễn và Thuyết trình

  • Chia sẻ thông tin

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Tiêu chí để Webinar thành công

  • Tiêu chí của Webinar thành công

  • Đam mê và Nhiệt huyết

  • Giá trị

  • Biết đối tượng mục tiêu của bạn

  • Thu hút và giữ sự chú ý

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Lựa chọn đúng định dạng

  • Lựa chọn đúng định dạng

  • Điều chỉnh định dạng phù hợp với người xem

  • Ghi trước

  • Webinar trực tiếp

  • Nhóm hai người

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Marketing và truyền thông mạng xã hội

  • Marketing và Truyền thông mạng xã hội

  • Bài đăng trên Blog và Sách trắng

  • Marketing qua Email

  • Cung cấp các ưu đãi đặc biệt dành riêng

  • Hashtag

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Tiến đến ngày tổ chức buổi Webinar

  • Tiến đến ngày tổ chức buổi Webinar

  • Email nhắc nhở

  • Luyện tập và diễn thử

  • Kiểm tra công nghệ kỹ thuật

  • Đưa vào các câu hỏi được nhiều nhiều người quan tâm

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Tăng số lượng đăng ký

  • Tăng số lượng đăng ký

  • Tránh bộ lọc thư rác

  • Một tiêu đề tuyệt vời

  • Trưng cầu câu hỏi

  • Trang đăng ký

  • Nghiên cứu tình huống

 • 8

  Phần 8: Các bí quyết thuyết trình

  • Các bí quyết thuyết trình

  • Hãy cho người xem thấy, đừng chỉ nói suông

  • Chia sẻ màn hình máy tính của bạn

  • Hình ảnh có sức tác động mạnh

  • Viết kịch bản

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Tương tác với các người tham dự

  • Tương tác với người tham dự

  • Thăm dò ý kiến và khảo sát

  • Trả lời các câu hỏi đã trưng cầu

  • Các hoạt động

  • Hỏi & đáp

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10 : Các lỗi cần tránh

  • Các lỗi cần tránh

  • Vấn đề kỹ thuật

  • Bỏ qua đối tượng tham dự

  • Người tham dự không tham gia?

  • Quản lý thời gian

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Những việc cần làm sau buổi Webinar

  • Những việc cần làm sau buổi Webinar

  • Liên lạc với những người đăng ký mà không tham gia

  • Email tương tác

  • Kêu gọi hành động

  • Dễ dàng chia sẻ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc