Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Dẫn nhập

  • Mục tiêu khoá học

 • 2

  Phần 2: Giới thiệu phỏng vấn tích cực

  • Giới thiệu phỏng vấn tích cực

  • Phỏng vấn tích cực là gì?

  • Kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn

  • Thu hút mọi người suy nghĩ tích cực

  • Thay đổi con người, thay đổi tổ chức

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Thay đổi cách bạn suy nghĩ

  • Thay đổi cách bạn suy nghĩ

  • Chuyển từ “Điều gì sai?” sang “Điều gì đúng?”

  • Không phải xoá bỏ lỗi lầm - Mà là duy trì thành công

  • Ngôn ngữ tích cực sẽ tác động đến suy nghĩ của con người

  • Hạn chế hoặc loại bỏ những cụm từ tiêu cực

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Mô hình bốn chữ D

  • Mô hình 4 chữ D

  • Discovery – Khám phá

  • Dream – Mơ ước

  • Design – Thiết kế

  • Delivery – Truyền tải

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Mô hình 4 chữ I

  • Mô hình 4 chữ I

  • Initiate – Sáng kiến

  • Inquire – Hỏi thăm

  • Imagine – Hình dung

  • Innovate – Đổi mới

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Phong cách phỏng vấn tích cực

  • Phong cách phỏng vấn tích cực

  • Hình thành câu hỏi tích cực

  • Thu hút bằng những câu chuyện tích cực

  • Tìm ra điều gì hiệu quả

  • Nhận ra các chủ đề được đề cập lại nhiều lần

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Thực tế tự nguyện

  • Thực tế tự nguyện

  • Việc hình dung đến một tương lai thành công sẽ tác động đến hiện tại

  • Kiểm soát những dự báo tiêu cực

  • Quyết định ở hiện tại sẽ được tác động tích cực

  • Dựa trên dữ liệu và ví dụ thực tế

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Sức mạnh của hình tượng tích cực

  • Sức mạnh của hình tượng tích cực

  • Định hình biểu hiện bằng hình tượng tích cực

  • Chuẩn bị tốt hơn cho điều không may

  • Con người linh hoạt và sáng tạo

  • Nghĩ đến tình huống hoàn hảo

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Tác động đến thay đổi bằng phỏng vấn tích cực

  • Tác động đến thay đổi bằng phỏng vấn tích cực

  • Sử dụng sức mạnh để giải quyết thử thách

  • Tự tin sẽ thúc đẩy thay đổi tích cực

  • Câu hỏi là hạt giống của thay đổi

  • Mọi người sẽ hướng tới điều họ được kỳ vọng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Đào tạo và quản lý bằng phỏng vấn tích cực

  • Đào tạo và quản lý bằng phỏng vấn tích cực

  • Xây dựng những điều hiệu quả

  • Tập trung vào sự gia tăng

  • Nhận ra điều tốt đẹp nhất ở con người

  • Hạn chế hoặc xoá bỏ bình luận tiêu cực

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Tạo ra nòng cốt tích cực

  • Tạo ra nòng cốt tích cực

  • Điểm mạnh

  • Phương pháp tốt nhất

  • Trải nghiệm tột đỉnh

  • Thành công

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Ngôn ngữ từ Trí tuệ

 • 13

  Kiểm tra cuối khoá

  • Kiểm tra cuối khoá