Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Tạo ra chương trình

  • Tạo ra chương trình

  • Thực hiện phân tích nhu cầu

  • Viết dàn ý cơ bản

  • Nghiên cứu, Soạn thảo và Chỉnh sửa

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Lựa chọn phương pháp trình bày

  • Lựa chọn phương pháp trình bày

  • Các phương pháp cơ bản

  • Các phương pháp nâng cao

  • Các tiêu chí cơ bản cần xem xét

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

  • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

  • Nghe và Lắng nghe: Chúng không giống nhau

  • Đặt câu hỏi

  • Sức mạnh của giao tiếp

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Kỹ năng giao tiếp không lời

  • Kỹ năng giao tiếp không lời

  • Ngôn ngữ cơ thể

  • Cử chỉ

  • Tín hiệu bạn gửi cho người khác

  • Bạn nói gì không quan trọng, Quan trọng là bạn nói như thế nào

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Vượt qua sự hồi hộp lo lắng

  • Vượt qua sự hồi hộp lo lắng

  • Chuẩn bị về mặt tinh thần

  • Kỹ thuật thư giãn thể chất

  • Tự tin trước đám đông

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Sử dụng hiệu quả bảng lật

  • Sử dụng hiệu quả bảng lật

  • Các công cụ thiết yếu

  • Lợi thế của việc chuẩn bị trước nội dung trình bày trên bảng lật

  • Sử dụng màu sắc phù hợp

  • Tạo kế hoạch B

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Soạn bài trình bày thuyết phục với phần mềm PowerPoint

  • Soạn bài trình bày thuyết phục với phần mềm PowerPoint

  • Các công cụ thiết yếu

  • Các thủ thuật và lời khuyên hữu ích

  • Tạo kế hoạch B

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Thu hút sự quan tâm với Bảng trắng

  • Thu hút sự quan tâm với Bảng trắng

  • Bảng trắng điện tử và truyền thống

  • Sử dụng màu sắc phù hợp

  • Tạo kế hoạch B

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Các đoạn phim sống động và âm thanh tuyệt vời

  • Các đoạn phim sống động và âm thanh tuyệt vời

  • Các công cụ thiết yếu

  • Các thủ thuật và lời khuyên hữu ích

  • Tạo kế hoạch B

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Nâng lên một tầm cao mới

  • Nâng lên một tầm cao mới

  • Tạo không khí vui vẻ

  • Đặt câu hỏi

  • Khuyến khích thảo luận

  • Trả lời các câu hỏi

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay