Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

 • 2

  Phần 2: Bức tranh toàn cảnh

  • Bức tranh toàn cảnh

  • Giao tiếp là gì?

  • Chúng ta giao tiếp như thế nào?

  • Các yếu tố khác trong giao tiếp

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Hiểu về các rào cản trong giao tiếp

  • Hiểu về các rào cản trong giao tiếp

  • Tổng quan về các rào cản phổ biến trong giao tiếp

  • Rào cản về ngôn ngữ

  • Rào cản về văn hóa

  • Sự khác biệt về thời gian và địa điểm

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Kỹ năng giao tiếp bằng ngữ điệu

  • Kỹ năng giao tiếp bằng ngữ điệu

  • Sức mạnh của cao độ giọng nói

  • Sự thật về ngữ điệu

  • Sức mạnh của tốc độ nói

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Kỹ năng giao tiếp không lời

  • Kỹ năng giao tiếp không lời

  • Tìm hiểu về nghiên cứu của Mehrabian

  • Giới thiệu về ngôn ngữ cơ thể

  • Diễn giải ngôn ngữ cử chỉ

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Hãy nói như 1 NGÔI SAO

  • Hãy nói như 1 NGÔI SAO

  • S = Situation: Tình huống

  • T = Task: Nhiệm vụ

  • A = Action: Hành động

  • R = Result: Kết quả

  • Tóm lược

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Kỹ năng Lắng nghe

  • Kỹ năng Lắng nghe

  • 7 cách để lắng nghe tốt hơn mỗi ngày

  • Hiểu cách Lắng nghe chủ động

  • Gửi tín hiệu tích cực tới người khác

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Cách đặt câu hỏi phù hợp

  • Cách đặt câu hỏi phù hợp

  • Câu hỏi mở

  • Câu hỏi đóng

  • Câu hỏi thăm dò

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Phương pháp tư duy Yêu cầu đánh giá cao (AI)

  • Phương pháp tư duy Yêu cầu đánh giá cao (AI)

  • Mục đích của phương pháp tư duy AI

  • Bốn giai đoạn của phương pháp tư duy AI

  • Ví dụ và Nghiên cứu tình huống

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Nghệ thuật làm chủ cuộc trò chuyện

  • Nghệ thuật làm chủ cuộc trò chuyện

  • Cấp độ 1: Thảo luận về các chủ đề chung

  • Cấp độ 2: Chia sẻ ý tưởng và quan điểm

  • Cấp độ 3: Chia sẻ trải nghiệm cá nhân

  • Những cách hay để tạo dựng mối quan hệ

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Kỹ năng giao tiếp nâng cao

  • Kỹ năng giao tiếp nâng cao

  • Hiểu về các yếu tố gây bất lợi

  • Thiết lập điểm chung

  • Sử dụng thông điệp “TÔI”

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay