Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Kỹ năng mềm là gì?

  • Kỹ năng mềm là gì?

  • Định nghĩa kỹ năng mềm

  • Đồng cảm và trí tuệ cảm xúc

  • Chuyên nghiệp

  • Đặc điểm do học tập so với Đặc điểm bẩm sinh

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Giao tiếp

  • Giao tiếp

  • Những cách chúng ta giao tiếp

  • Cải thiện giao tiếp phi ngôn ngữ

  • Lắng nghe

  • Sự cởi mở và trung thực

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Làm việc nhóm

  • Làm việc nhóm

  • Xác định khả năng

  • Nhận vai trò của bạn

  • Sức mạnh của dòng chảy

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Giải quyết vấn đề

  • Giải quyết vấn đề

  • Xác định vấn đề

  • Tạo giải pháp thay thế

  • Đánh giá các kế hoạch

  • Thực hiện và đánh giá lại

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Quản lý thời gian

  • Quản lý thời gian

  • Nghệ thuật lập kế hoạch

  • Ưu tiên

  • Quản lý sự mất tập trung

  • Đa nhiệm trong công việc

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Thái độ trong công việc

  • Thái độ trong công việc

  • Công việc nào dành cho bạn?

  • Chăm sóc người khác và chăm sóc bản thân

  • Xây dựng niềm tin

  • Công việc là phần thưởng riêng của nó

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Khả năng thích ứng, linh hoạt

  • Khả năng thích ứng, linh hoạt

  • Vượt qua hội chứng “ngày xưa tươi đẹp”

  • Thay đổi để quản lý quy trình

  • Thay đổi để quản lý con người

  • Cho thấy khả năng thích ứng trong công việc của bạn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Tự tin

  • Tự tin

  • Đặc điểm của tự tin

  • Tự Hỏi

  • Chiến thuật xây dựng sự tự tin

  • Giúp đỡ người khác

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Khả năng học hỏi

  • Khả năng học hỏi

  • Wow, bạn không hoàn hảo?

  • Lắng nghe với một tâm lý cởi mở

  • Phân tích và tìm hiểu

  • Rửa sạch hận thù

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Xây dựng quan hệ

  • Xây dựng quan hệ

  • Xác định lại nhu cầu

  • Tìm hiểu sở thích của người khác

  • Tiếp cận

  • Khi nào nên rút lui

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay

 • 13

  Kiểm tra cuối khóa

  • Kiểm tra cuối khoá